ตม.ไทย-มาเลย์ เข้าร่วม ทหารไทย-มาเลย์ปิดลาดตระเวนร่วมครั้ง23

ด่านเบตง(21มิ.ย.54) กองพันที่ 3 กรมป้องกันชายแดนประเทศมาเลเซีย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดพิธีปิดการลาดตระเวนร่วม ครั้งที่ 23 ที่ค่ายซีรีดุงการ์ กองพันที่ 3 กรมป้องกันชายแดนกิ่งอำเภอเปิงกาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พลตรี ฮัจยีอัสลัน บิล อับดุลรอมัน ผู้บัญชาการกองพลน้อยป้องกันชายแดน กองทัพบกมาเลเซีย เป็นผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย และ พันเอกอุทัย ชัยชนะ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการลาดตระเวนร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซีย ครั้งที่ 23

โดยมีกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันชายแดนในพื้นที่ B ยะลา ซึ่ง พันเอก อุทัย ชัยชนะ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่น ซึ่งการลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2542 โดยจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนพื้นที่กันในแต่ละปี ส่วนในเรื่องการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ที่ผ่านมาทางการไทย ได้รับความร่วมมือจากทหารมาเลเซีย มาโดยตลอด ทำให้เหตุการณ์ในพื้นที่นั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง