บิ๊ก ตม. เยี่ยมเบตง เผยระบบ ไอที ตม.เจ๋ง

ด่านเบตง(23เม.ย.54) (23เม.ย.54) พลตำรวจตรี หม่อมหลวงพันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการ P.BIG ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา โดยมีพันตำรวจโทสังวรณ์ แพรเงิน สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี หม่อมหลวงพันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า การมาในครั้งนี้ เพื่อมาตรวจรับคอมพิวเตอร์ในโครงการ P.BIG ซึ่งเป็นโปรเจ็คคอมพิวเตอร์ระบบเดียวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ทันสมัย โดยใช้วงกว่า 200 ล้านบาทในการติดตั้งระบบ ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ 2 ระบบ คือ ไพบิคส์ ที่ใช้อยู่ในสนามบิน 5 แห่งทั่วประเทศ และแบบ IMM ซึ่งเมื่อระบบ P.BIG ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นก็จะยกเลิกระบบ IMM โดยจะใช้ให้ระบบ P.BIG เป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ส่วนระบบไพบิคจะใช้ในสนามบิน 5 แห่งทั่วประเทศเหมือนเดิม ซึ่งถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จระบบ IT หรือระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็จะมีประสิทธิภาพ100 เปอร์เซ็นต์ ในการเก็บข้อมูลบุคคลเข้า-ออกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งยังจัดเก็บข้อมูลบุคคลต้องห้ามที่มีอันตรายไม่ให้เข้าประเทศได้ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวอีกว่า สำหรับในเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ตนได้ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลบุคคลมาลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการสกัดกั้นและตรวจตรา แต่เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวรู้ว่าทางเจ้าหน้าที่ดักจับกุมอยู่ จึงเปลี่ยนมาใช้เส้นทางธรรมชาติตามแนวชายแดนซึ่งยากต่อการจับกุม อย่างไรก็ตามในเรื่องดังกล่าวทางเราได้ประสานขอความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สนธิกำลังสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง กลุ่มค้ายาเสพติด อย่างต่อเนื่องและจริงจัง