ติดต่อเรา


Address:        370 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

Telephone:     +66-7323-1292

E-mail:            d6_yala@immigration.go.th

 


ด่านเบตง